יצירת קשר

סולם הקול שלי


הקול שלי הוא הסולם /ד"ר אירית אלון 
מפתחת שיטת "הקול המרפא" , מייסדת "המרכז לתודעה קולית "
.


הקול שלי הוא הסולם
בו אני עולה ויורדת , 

הוא הסולם שהינו מרכז ההוויה שלי
סולם שהוא הגשר בין הרבדים השונים שבתוכי .
מן הארץ -הארציות הגשמית,  הפיזית והרגשית-
ועד השמים-  החלק השמימי ,הרוחני, הנעלה  העליון ,
החיבור אל ריבון העולמים. 

הסולם -הוא התדר המבטא את ההוויה שלי. 
וההרמוניה שבתוכי נקבעת על פי מידת ההקשבה שלי לעצמי הייחודי,
למידת החיבור שלי אל הקב"ה ,המנווט אותי,
 ואת דרכי הליכתי בסולם הנשמתי הרגשי, הפיזי ,
שבתוכי הקול שלי הוא האני במלואו.

כאשר קולי אכן מגיע מתוך כוונה להביא את חלקי האני שלי,
מתוך חיבור אל האמת ,בביטחון ובביטול מוחלט אליה,
כאשר קולי נובע מתוכי תוך הסכמה להתבטל דרך ענווה ויראת שמים ,

והבנה ורצון להגיע לגבהים ולעומקים,
המתאפשרים לי רק בזכות ורק  על ידי ריבונו של עולם,
כאשר ישנה בי ההבנה,
עד מה רבה מידת היכולת והמוכנות שלי
לטפס ברחבי סולם הניגונים של הפוטנציאל הנשמתי.

אז, מה שנגלה לאוזניי ולנפשי הינם צלילי הניגון של נשמתי ,
אשר נפתחו עבורם השערים המתאימים ,
שערי הלב ,שערי החסד ושערי התפארת במלוא הדרם.
 

וכמידת ההיפתחות כך מידת ההתפתחות
של הקול האנושי ,הרגשי והנשמתי,

וכך גם מתרחבת  מידת היכולת לחיבור עמוק יותר, גבוה יותר,
מתוך איזורי הגופנפש השונים .
כך מתרחבת לה נפשי ,ורוחי עולה ויורדת מעלה מטה,
חוגגת את תנועת הרצוא ושוב לצדדים,

לעיתים בביטול ,לעיתים בכמיהה ,
לעיתים ברצון לנהל ולשלוט,

לעיתים מתוך חשש לאבד  את מה שיש
או מה שכבר נתפס,
או החשש לקלקל את המוכר.

והנה כאן הזדמנות עבורי
לבקר ב"ארצות" זרות ולא מוכרות ולא כבושות בידיי ,

ב"ארצות" של קולות וצלילים לא מוכרים,
לעיתים זרים, לעיתים מחוספסים,
הבוקעים מתוכי ,
וכל מה שמוטל עלי הוא 
רק לאפשר,
רק להתבטל,
רק להסכים להתנהל על ידי כוח עליון 
המנהל ושולט 
ומכוון את הסולם שבתוכי ,
לעבר התוכנית הראשונית שנועדה רק לי ,
ולא לאף אחד אחר.

תדר שלי הייחודי רק לי,
סולם הצלילים שלי ורק שלי 
אשר הכוליות שלי תבטא רק אותו.
סולם יעקב שהוא אני
ואין מה להידמות  ולנסות להשוות ולהשתוות לאחר ,
כי אין עוד כמוני,
כל תפקידי הוא להביא את סולם צליליי במלואם,
כמהותם ,
כפי שנועדו להגיע לעולם,
"ולא יכחשו בם .."-
לא להתכחש לצלילי הלב הגוף והנשמה.

הכיצד ? 
רק להביע ,רק להרחיב את תודעת הקוליות
להרחיב את גווני הניגונים המתבטאים בדיבור בשירה
באינטואיטיביות מרובה ,
להוביל ולהיות מובל,
על ידי הכוח הבוקע,
ולתת לדברים להתפתח ,
כדי להרחיב את מנגנון הביטוי הפנימי המלא
של האמת המתפתחת המעמיקה.

מתוך זה יישמעו ויצמחו דרכי החיים בצורה המותאמת ,
מתוך חיבור אל הכוח האלוקי הטמון בתוכנו 
הוא הקול העולה ויורד בסולם הייעוד שלי ורק לי.

לא אנשים או גורמים חיצוניים יתוו לי את הדרך, 
כי כל אחד ודרכו שלו והייחודיות שלו
אין זה נכון לי מה שנכון לך
לכן שיטות ,דרכים ,כיוונים ולימודים
הם  נכונים רק כבסיס להתחלה  ייחודית.

ומה שחשוב לי,לך ולכל אחד הוא:

ללמוד ולהתחבר
לגדול- ולהתפתח
להשמיע- ולהישמע
להתעצם- ולהעצים

לפתוח את הקול, את הפה- 
ולהיפתח לחיים ,ולהתנהלות המדוייקת עבורך.

באהבה רבה. דבורה אירית