הרצאה בכנס דיגיטלי -" יציאה מעבדות לחירות -המסע לש