מפת הגעה

מרכז הקול המרפא - מרכז העצמה בקול תנועה ומוסיקה,
רחוב תמר 3 , חריש

טלפון:  054-2291152