משובים של מטופלים

ש

ש

גם אצלי קרה אותו דבר .אני מצליחה לישון היטב בלילה ומבחינתי זהו הישג אדיר.
אני מרגישה שהתרחבה אצלי הנשימה וזה מה שמקל עלי ואולי בגלל זה איני זקוקה למשאף...

המלצות נוספות