משובים של מטופלים

אודליה - משתתפת בקורס הכשרה

אודליה - משתתפת בקורס הכשרה

אירית המדהימה תודה לאלוקים ששלח לנו בדור קשה כזה את מלאך הקול שהוא בעצם ה-כ-ו-ל 
אוהבת  אודליה 

המלצות נוספות