משובים של מטופלים

נ

נ

הטיפול בנ. נמשך מספר שבועות, שבהם חלה התקדמות משמעותית ביותר גם בדיבור, בהבעה, ובמקביל-ברבדים נוספים: הביטחון העצמי של נ. התגבר, הוא גילה אומץ לשתף בשירים אישיים ששמר במגירה והחלטנו יחד לעבוד עם השירים שכתב ולהלחין את חלקם על מנת לאפשר לו לשחרר את יכולותיו בפני אחרים ולהאמין במסוגלות שלו לתרום לחברה, לחברים ובעיקר לתת לעצמו הזדמנות להביא את כל מי שהוא ללא שום הסתייגות. 
 

המלצות נוספות