משובים של מטופלים

רון חיים.מאמן עסקי

רון חיים.מאמן עסקי

"כמאמן אני מודע לחשיבות של שיחרור חסמים ולכן הופתעתי לגלות שיש לי חסם שכזה שלא הייתי מודע לו. החוויה של העבודה איתך היתה ייחודית ביותר"

המלצות נוספות