יצירת קשר

לקוחות ושותפים מספרים

רון חיים.מאמן עסקי

רון חיים.מאמן עסקי

"כמאמן אני מודע לחשיבות של שיחרור חסמים ולכן הופתעתי לגלות שיש לי חסם שכזה שלא
הייתי מ
ודע לו. החוויה של העבודה איתך היתה ייחודית ביותר"

המלצות נוספות